L’Association "Sauvons la Recherche" Groupes de travail Comités loc. et transv. Université de printemps 2011 EUROPE
Accès thématique Emploi et précarité Communiqués de SLR Actualités communiqués partenaires
Médiathèque Les archives Documentation revue de presse Tribunes et Contributions
accueil contact plan du site admin
caractères +caractères -
article
réactions (0)
Accueil / Actualités / Wij weigeren mee te werken aan een rampzalig wetenschappelijk beleid : tot op heden hebben meer dan 3800 Franse en Europese wetenschappers belooft geen evaluaties meer uit te voeren voor het ANR en AERES.

Wij weigeren mee te werken aan een rampzalig wetenschappelijk beleid : tot op heden hebben meer dan 3800 Franse en Europese wetenschappers belooft geen evaluaties meer uit te voeren voor het ANR en AERES.

le 16 novembre 2008

2300 mensen hebben deze tekst ondertekend : handtekeningenlijst

De volgende tekst is een oproep tot het stoppen van het huidige overheidsbeleid met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het voorstel, een moratorium tot stopzetting van het verlenen van expertise aan ANR en AERES, heeft tot doel het schadelijke beleid dat op het ogenblik wordt uitgevoerd te stoppen. Dit betekend niet dat wij tegen het financieren en evalueren van onderzoeksprojecten zijn : het betekend dat wij ons zorgen maken over het feit dat er geen rekening wordt gehouden met onze voorstellen en dat de toekomst van het onderzoek en hogeronderwijs in gevaar is. Om te ondertekenen hoeft u het niet eens te zijn met alle apecten die hieronder aan de orde komen.


Please go back to the french version of this text in order to sign the petition. We actively need your support ! Please sign and circulate the text below and/or the following URL address : http://www.sauvonslarecherche.fr/sp... ?article2176 Signing this petition will mean that if contacted by the ANR or the AERES agencies as an expert you will temporarily REFUSE to make a scientific report for them.
Ga terug naar de franse tekst om deze petitie te ondertekenen. Wij hebben uw steun nodig, ook als u niet in Frankrijk bent want ook u kunt worden gecontacteerd om als expert te fungeren.

Het ondertekenen van deze petitie betekend dat wanneer u wordt gecontacteerd door ANR of AERES agencies dan zult u tijdelijk niet het rapport maken waar zij u om vragen.

Frankrijk maakt een grote verandering door van de organistatie van het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Een steeds groter deel van zijn activiteiten wordt uitgevoerd met behulp van tijdelijke contracten. De wetenschappelijke en pedagogische keuzes worden steeds minder vaak gemaakt door de wetenschappers zelf (docenten, onderzoekers en ingenieurs). Deze keuzes worden algemeen toegepast en worden gedefinieerd door het ministerie die regelmatig nieuwe doelstellingen stelt die voor iedereen moeten gelden. De productie en overdracht van kennis zouden de economie moeten redden en dus worden projecten geëvalueerd en opgestart met deze doelstelling in het achterhoofd. Het functioneren van het onderwijs en onderzoek wordt hiervoor getoetst met behulp van algemene indicatoren die soms niet toepasbaar zijn op specifieke gevallen, dit met rampzalige gevolgen. Het aantal geldkranen neemt toe maar ze zijn allemaal gebasseerd op hetzelfde model, waardoor de administratieve rompslop in het hoger onderwijs toeneemt. Deze afname van diversiteit leidt ongetwijfelfd tot een afname in diverseit van de projecten. Sommige themas zullen helemaal verdwijnen uit het wetenschappelijk onderzoek en alleen toepasbaar onderzoek zal het redden.

Deze ontwikkelingen vinden plaats ondanks scherpe kritiek vanuit de wetenschappelijke wereld. Ondanks de belofte dat het onderzoek en onderwijs een prioriteit is, gaan 900 banen verloren, is het budget voor 2009 een ramp (zie Budget 2009 : le (la) sinistre de la recherche) en beschikken hele provincies (bijvoorbeeld Bretagne) alleen nog over universiteiten die sterk ondergefinancierd zijn (dankzij het zogenaamde Campus plan).

Deze nieuwe manier van organiseren van het wetenschappelijk onderzoek en –onderwijs wordt uitgevoerd met behulp van twee recent opgerichte afdelingen : l’ANR en l’AERES. De eerste slokt een groot deel van de begroting op, waardoor de universiteiten en andere instellingen geen geld meer krijgen, hetgeen ten koste gaat van de wetenschappelijke autonomie. Dit leidt tot een systeem waarbij er geen derde persoon (laboratoria, Instituten), meer is tussen het ministerie en individuele vakgroepen. Deze vakgroepen zullen de concurentie met elkaar moeten aangaan om voor overheidsgelden te strijden, zodat alleen de grootste en best uitgeruste als winnaars uit de strijd komen (zoals ook het plan Campus, leidt tot een verlies bij kleine universiteiten hoe dynamiek ze ook zijn). Het ANR stond onder andere aan de basis van de creatie van tijdelijke banen en een afname van vaste medewerkers. Het AERES, waarvan de leden intern benoemd worden, vervangt evaluatieteams die bestonden uit collega onderzoekers (CoNRS, CNU). De raporten die worden ingetuurd door de experts worden vervolgens dusdanig verdraaid en veranderd dat de schrijvers vaak verbaasd en gechoqueerd reageren. In Juni 2008, na een oproep van SLR, hebben 15 000 mensen zich bereid verklaard niet langer hun medewerking te verlenen als dat kan resulteren in een verzwakking van de structuren van ons vakgebied en zijn toekomst op korte termijn. Dit, totdat de overheid rekening houdt met de wensen en adviesen van ons en anderen.

Wij wensen niet mee te werken aan dergelijke veranderingen. Wij stellen onze kennis niet langer beschikbaar aan het ANR en het AERES, totdat er duidelijke veraderingen in het beleid te merken zijn. Het gaat hier voornamelijk om bugetaire veranderingen en het creeeren van banen in plaats van, zoals nu het geval is, banenverlies. Wij zijn tegen het wetenschappelijk beleid van de overheid en weigeren er aan mee te werken. Wij verdedigen andere standpunten die meer in lijn liggen met de belangen van ons land en onze ideen over onderzoek en onderwijs.

Lijst van eerste 100 handtekeningen (Houders van een CNRS medaille zijn aangegeven met een asteriks) Jean-Pierre ABASTADO, Daniel AUCLAIR, Pierre AUCOUTURIER, Didier BARRET*, Jean-François BAYART*, Hicham BENHAYOUNE, Fethi BENSLAMA, Armelle BLONDEL, Michel BOIVIN*, Luc BOLTANSKI, Morgane BOMSEL, Catherine BONNE-ANDREA, Violaine BONNEFOY, Danièle BRUN, Boris BURLE, Michel CAHEN, Anne CAIGNARD, Bruno CANARD, Pascal CARRERE, Valérie CASTELLANI, Christophe CHARLE, Pierre CHARNET, Didier CHATENAY*, François CHEVALDONNE, Rémi CHEYNIER, Yves CHILLIARD, Nadine CLERC, Aline COHEN DE LARA, Olivier COQ, Laura CORBO, Olivier COUX, Chantal CRENN, Laurence CROIX, Georges DEBREGEAS, Nathalie deKERNIER, Robert DESCIMON, Claude DEUTSCH*, Bruno FADY, Laurent FASANO, Annick FAURION*, Serge FICHELSON, Cécile FOUGERON*, Jean-Louis FOURNEL, Christian FRETIGNY, Gerard GACON, Olivier GANDRILLON, Cyprien GAY, Bernard GEYER, Laurence GIAVARINI, Hélène GILGENKRANTZ, Noëlle GIRAULT-LIDVAN, Yves GODDERIS*, José GOMEZ DE SOTO*, Roland GORI, Isabelle GRANGAUD, Joel GUIOT*, Denis HUDRISIER, Bernard JACQ, Steve JAEGER, Christophe JOUVET*, Georges KLEIBER*, Michel LACOUR, Jérôme LAMARTINE, Yves LANGEVIN, Jean-Claude LAPRIE*, Sylvie LE POULICHET, Jacques LECOQ*, Francois LEQUEUX, Hélène LOEVENBRUCK*, Thierry LORCA, Claude LORIUS*, Bruno LUCAS, Jean-Marie MAILLARD*, Michel MARIC, Alain MARTY*, Dominique MASSIOT*, Christian MAUDUIT*, Laurent MEMERY, Chaouqi MISBAH*, Bertrand MONTHUBERT, Henry NEEL, Laurent PERRIN, Christelle PEYRON, Laetitia PIEULLE, Olivier POULIQUEN, Bernard QUEGUINER, Michel RAYMOND*, Caroline RENARD, Alfonso REPRESA, Patrick REVY*, Patrick ROUDEAU, Stéphane ROUX*, Marie-Jean SAURET, Thomas SCHUCKER, Delphine SCOTTO DI VETTIMO, Bruno SENGER*, Charles SOULIE, Cécile TANNIER*, Isabelle THIS-SAINT-JEAN, Alain TRAUTMANN, Michel TROYON, Valérie VALLET*.